facebook pixelBiuro projektowe Jerzy Seroka | MapaDomu.pl

Biuro projektowe Jerzy Seroka

ul. Macieja Kamieńskiego 1C, Gdańsk 80-170

Logo
Opis firmy

W skład oferty wchodzi obsługa klienta w sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanej.

Na etapie zakupu działki - analiza warunków planistycznych, obiektów i terenów sąsiadujących, dostępu do dróg i mediów (prąd, woda - do celów bytowych jak i pożarowych, gaz, teletechnika, deszczówka, kanalizacja sanitarna)

Koncepcja wstępna, przedprojektowa - wstępne określenie możliwości i wielkości zabudowy, Po podpisaniu umowy najpierw powstaje Koncepcja, w której określamy warunki do kolejnych etapów projektowych

Projekt Zagospodarowania Terenu - opracowania projektowe urbanistyczne wraz z instalacjami na terenie.

Projekt Architektoniczno - Budowlany pozwalający uzyskań pozwolenie na budowę.

Projekt techniczny: (wielobranżowy) nie jest to projekt wykonawczy, ale pozwala rozpocząć budowę bez kary.

Projekt wykonawczy - służy do precyzyjnego wykonywania robót budowlanych, który zawiera uszczegółowienie projektu architektoniczno budowlanego i technicznego, zawiera detale i szczegóły wraz z określeniem produktów.

Projekty aranżacji wnętrz - na etapie budowy warto mieć projekt wnętrz - drugie to weryfikacja potrzeb do zasad ergonomii i harmonii kompozycji z rozwiązaniemi technicznymi w kolejnych fazach:

  • faza wstępna - schemat funkcjonalny

  • faza koncepcji - wstępne wizualizacje bez podania producentów materiałów

  • faza projektu podstawowego - wizualizacje z podaniem producentów materiałów

  • faza projektu wykonawczego - rzuty, przekroje, schematy instalacji - wytyczne, zestawienie materiałów

Udostępnij